Systemska šema povezivanja pumpnih aparata sa kasom te ugradnja naših sondi zajedno u isti sistem.

*Jedan kontroler za sve sonde
*Do 32 Sonde na jedan Kontroler
*Integrirani stepen RS232 i RS422
*Bus-System RS485
*Temperaturu svodi na 15°C
*Gustoce -goriva
*Voda u Spremnicima
*Kolicine goriva
*GSM -Modem se moze integrirati
*Displej 2 X 16 oznaka
*Poziv mjerni podataka preko tastera i
*infra rot -Daljinske komande,
*PC ili Modema moguce.
*Integrirana memorija i baterijom osiguran
*Sat omogucava memorisanje mjerenja.
*Dobivanje inventure po danu.
*Ugradnja u 1"- Navoju
*Temperaturno podrucje .-20°C...,+ 40°C
*Pritisak u tanku 0,8..1.1bar
*Rasipanje visine mjerenja 0, 1 mm
*Frequenz 1MHz
*Rasipanje mjer.temperature 0,1°C
*Dobivene Mjerene vrijednosti ...visina ... registriranje vode *gustoce ...
*prenos podataka preko RS485 izl.
*Spajanje 2-zilni kabel do K200 modula .
*max duzina 100 m Paznja specijal kabel
*Materijal Sonde EDELSTAL 4301