- Održavanje benziskih aparata : rezervni djelovi za sve proizvođaće benzinskih pumpi
- Servisiranje elektronskih jedinica na benzinskim aparatima
- napajačke jedinice
- računari
- display-i
- dijalog moduli
- magnietni ventili
- krajni prekidaći
- motorne ploće

- Servisiranje pumpi :
- volumetara
- motora
- pumpi
- povrat gasova
- i ostalih pripadajući elemenata Prodaja rezervnih djelova :
- pipci - pištolji
- gumena crjeva - šlauhi
- pokretni zglobovi
- davaći impulsa
- dihtunzi
- semerinzi
- flexibilne cjevi
- magnetni ventili

PUMPE ZA IZVLAĆENJE VODE IZ REZERVOARA