Telefoni za Servis 0-24h:

- Pumpe: 063 373-055
- Sonde: 063 334-412
- Software: 063 366-902
- Fiskalizacija: 030 735-029